Ammattiosastomme

 

Tehy on vuonna 1982 perustettu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutettujen ammattijärjestö ja yli 160 000 jäsenen yhteisö ja edunvalvoja. Tunnemme alamme, ajamme rohkeasti etuamme ja olemme lähellä. Olemme muutosvoima ja paremman työelämän edistäjä, mutta myös yhteisö, josta saa iloa ja energiaa. 

 

Ammattiosasto on paikallinen Tehy

Ammattiosaston jäsenenä olet Tehyn jäsen. Ammattiosastoon kuuluu saman työnantajan palveluksessa tai tietyllä alueella työskentelevät tehyläiset.

Ammattiosaston tarkoituksena on toimia etujärjestönä ja edistää jäsentensä keskinäistä yhteenkuuluvuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ammattiosasto:

  • toimii jäsentensä palkka-, työ- ja virkasuhdeasioiden parantamiseksi
  • toimii jäsentensä työolojen parantamiseksi ja jäsenten vaikuttamismahdollisuuksien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi työympäristöä koskevissa asioissa
  • neuvottelee sekä tekee esityksiä ja sopimuksia palvelusuhteen ehdoista
  • kehittää jäsentensä ammattitietoa ja -taitoa sekä seuraa työnantajan antamaa ammatillista täydennyskoulutusta
  • osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen
  • järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä harrastustoimintaa

Toimintansa tukemiseksi ammattiosasto

  • voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä maa- ja vesialueita, joiden käyttö palvelee ammattiosaston tarkoitusperiä
  • voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa tässä §:ssa mainittua tarkoitustaan edistävää yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa